Nieuw Amerikaans wetsontwerp moet duidelijkheid omtrent cryptocurrencies scheppen

Het Amerikaanse congres heeft naar verluidt een wetsontwerp toegezonden waarmee voor de cryptocurrency-sector duidelijkheid zou moeten worden...