De procureur-generaal van de staat New York wist het eerder nog voor elkaar te krijgen om een rechterlijk bevel te krijgen waardoor cryptocurrency-exchange Bitfinex en stablecoin Tether hun operaties grotendeels stop moesten zetten. Onlangs werd echter duidelijk dat de rechter van het Hooggerechtshof in de staat het rechterlijk bevel versoepelt.

In het eerdere rechterlijke bevel stond dat Bitfinex en Tether een grote hoeveelheid documenten moesten overhandigen voor het onderzoek. Daarnaast werden de tegoeden van Tether bevroren waardoor het zijn reserves niet meer mocht investeren. Rechter Joel Cohen verlicht de eisen in zijn laatste uitspraak:

“De rechtbank vindt dat het voorlopige bevel de legitieme wetshandhavingsbezwaren van de procureur-generaal moet helpen oplossen, zonder de legitieme bedrijfsactiviteiten van de respondenten onnodig te verstoren,”

Wel benadrukte de rechter dat Tether of haar medewerkers geen leningen meer mogen verstrekken aan Bitfinex. Daarnaast mogen beide partijen documenten niet aanpassen zolang het onderzoek loopt. Wel mag Tether zijn reserves weer investeren waardoor het zijn operaties weer grotendeels mag voortzetten.

Bitfinex laat in een reactie weten dat het blij is met het oordeel van de rechter:

“Wij zijn van mening dat het besluit van de rechtbank vandaag geen twijfel laat bestaan dat zowel Tether als Bitfinex het recht hebben om hun operaties normaal uit te kunnen voeren, zelfs in de periode waarin dit bevel van kracht is.”

Bitfinex en Tether kwamen in de problemen nadat duidelijk werd dat Tether een lening zou hebben verstrekt aan de cryptocurrency-exchange. Bitfinex zou namelijk een gat hebben van $850 miljoen als gevolg van tegoeden die vast zouden zitten bij een andere partij, Crypto Capital. De procureur-generaal stelde een onderzoek in en diende een aantal klachten in tegen de partijen voor onbehoorlijke bedrijfsactiviteiten.