De Inland Revenue Department (IRD), de belastingdienst van Nieuw-Zeeland, heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend omtrent de belasting over cryptocurrencies. Dat blijkt uit een document gepubliceerd door de IRD op 24 februari.

In het document staan nieuwe voorstellen omtrent de Goods and Services Tax (GST), oftewel de belasting op goederen en diensten, met betrekking tot cryptocurrencies als bitcoin (BTC). Het document beschrijft hoe deze regelgeving verbeterd kan worden en dat bezit van cryptocurrencies wellicht vrijgesteld wordt van belasting.

In het document staat dat de cryptocurrency-markt in Nieuw-Zeeland momenteel hard groeit. De verwachting van de IRD is dan ook dat de nieuwe regels met open armen zal worden ontvangen door investeerders. De aanpassing van de wetgeving moet er tevens voor zorgen dat er geen oneerlijke concurrentie meer zal zijn tussen verschillende cryptocurrencies:

“De definities die voor geld of financiële diensten worden gebruikt zoals “vrijgestelde voorraad” (wat betekent dat ze niet onder GST vallen) hadden geen betrekking op crypto-activa, wat betekent dat de GST opgelegd kan worden aan bepaalde soorten crypto-activa, maar niet aan andere – afhankelijk van hun specifieke doel en ontwerp. Deze ongelijke GST-behandeling bevoordeelt onbedoeld bepaalde soorten crypto-activa boven andere en leidt waarschijnlijk tot een verstoring in de markt voor crypto-activa.”

De IRD stelt voor om cryptocurrencies vrij te stellen van de GST-regelgeving. Dat betekent dat men in Nieuw-Zeeland geen belasting meer hoeft te betalen voor het bezitten van cryptocurrencies. Cryptocurrency-exchanges en crypto-miningbedrijven zullen wel onder de huidige GST-regelgeving blijven vallen.

“De voorgestelde GST-wijzigingen zijn alleen van toepassing op voorraden van crypto-activa. Andere diensten gerelateerd aan crypto-activa, die op zichzelf geen voorraad van crypto-activa zijn, zoals mining, het aanbieden van crypto-activa omwisseldiensten of het verstrekken van advies, algemene zakelijke diensten of computerdiensten blijven onderworpen aan de bestaande GST-regels.”

De IRD is van mening dat duidelijke en heldere regelgeving zal bijdragen aan de groei van de cryptocurrency-industrie in Nieuw-Zeeland. Het voorstel staat open voor publiekelijke feedback.