Het Amerikaanse congres heeft naar verluidt een wetsontwerp toegezonden waarmee voor de cryptocurrency-sector duidelijkheid zou moeten worden verschaft. De wet met de naam Crypto-Currency Act of 2020, werd volgens berichtgeving van Forbes geïntroduceerd bij het Huis van Afgevaardigden en zou moeten verhelderen welke overheidsinstellingen de regulatie van cryptocurrencies moeten overzien. Het document lijkt ontworpen als antwoord op de omstreden Libra coin van Facebook.

Het voorstel onderscheidt cryptocurrencies in drie types: cryptocurrencies als handelswaar, cryptocurrencies als valuta en cryptocurrencies als effecten. Elk type cryptocurrency zou vervolgens worden toegeschreven aan een overheidsinstelling die gedegen regulatie dient te waarborgen en de manier van regulatie dient te vertalen naar benodigde registraties en licenties.

Het congres stelt met de wet voor dat de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) toezicht houdt op cryptocurrencies als handelswaar, de Securities and Exchange Commission (SEC) dit doet voor cryptocurrencies als effecten en de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) deze rol op zich neemt als het gaat om cryptocurrencies als valuta.

Nu is het wellicht niet helemaal duidelijk wat in deze kwestie wordt bedoeld met valuta, effecten en handelswaar. Ook hier doet het congres een poging helderheid te scheppen. Zo is in het wetsontwerp te lezen dat met handelswaar wordt gedoeld op economische goederen en diensten, met valuta op een representatie van de Amerikaanse dollar of een synthetisch derivaat dat gekoppeld is aan een blockchain, en met effecten wordt verwezen naar schuld, eigen vermogen of derivaten die gekoppeld zijn aan een blockchain. Verder worden in het wetsontwerp andere termen uitgelegd, zoals “decentralized oracle” en “reverse-backed stablecoin“.

De regels die de FinCEN handhaaft zullen worden geformuleerd door het Ministerie van Financiën. Zo zal de FinCEN aan de hand van de geformuleerde regels transacties kunnen traceren, zoals ook reguliere transacties worden getraceerd.

Het gros van de bedrijven is bekend met de rol van de SEC en de CFTC, maar de FinCEN – die voornamelijk wordt gezien als onderdeel van wetshandhaving, wordt niet vaak gezien als een toezichthouder voor financiële diensten.