De Financial Action Task Force (FATF) heeft nieuwe voorstellen aangenomen. Het is nu aan de 37 landen die lid zijn van de internationale organisatie om de voorstellen te implementeren. De voorstellen krijgen veel kritiek vanwege de impact die ze hebben op de privacy van crypto-gebruikers. 

De FATF is een internationale organisatie waarvan 37 landen lid zijn. De organisatie tracht het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan door voorstellen te ontwikkelen waarmee landen dergelijke criminaliteit kunnen bestrijden.

De huidige voorstellen zijn gericht aan bedrijven die met cryptocurrencies werken. Zij zullen aan een aantal nieuwe strenge eisen moeten voldoen, mits de voorstellen door de landen worden geïmplementeerd. Volgens veel experts en belangenorganisaties in de wereld zal dit leiden door een verminderde mate van privacy.

Zo moeten crypto-bedrijven vanaf nu informatie met elkaar uitdelen zodra een gebruiker cryptocurrency naar iemand stuurt. Het gaat om verschillende gegevens zoals de namen van de verzender en ontvanger van de transactie:

“(i) de naam van de verzender (d.w.z. de verzendende klant);

(ii) het rekeningnummer van de opdrachtgever waar een dergelijke rekening wordt gebruikt om de transactie te verwerken (bijvoorbeeld de VA-wallet);

(iii) het fysieke (geografische) adres van de afzender, of het nationale identiteitsnummer, of klantidentificatienummer (d.w.z. geen transactienummer) dat op unieke wijze de afzender identificeert aan de ordenende instelling, of geboortedatum en -plaats;

(iv) naam van de begunstigde; en

(v) accountnummer van de begunstigde wanneer een dergelijke account wordt gebruikt om de transactie te verwerken (bijvoorbeeld de VA-wallet).”

Of de landen de voorstellen zullen implementeren is aan henzelf. Echter worden landen die voorstellen niet implementeren op een zwarte lijst gezet. De G20-landen hebben overigens al eerder toegezegd de voorstellen te zullen implementeren.