De Franse financiële toezichthouder, de Autorité des marchés financiers (AMF), stelt voor dat Europa een regelgevend kader invoert omtrent zogeheten security tokens. Dat kondigt de toezichthouder aan middels een persbericht.

De AMF pleit voor een “Digital Lab,” een driejarig project waarin deze tokens losgekoppeld zijn van de huidige financiële regelgeving. Deze regelgeving zou namelijk volgens de president van de AMF, Robert Ophèle, onverenigbaar zijn met de gedecentraliseerde aard van blockchain en cryptocurrencies.

Ophèle zei het volgende erover in een speech op 6 maart tegen de Europese Unie:

“Met betrekking tot financiële blockchain activa, d.w.z. tokenized securities (getokineseerde effecten), zijn onze traditionele regelgevingskaders van toepassing. Deze kaders zijn ontworpen voor gecentraliseerde marktinfrastructuren, maar ze niet zijn aangepast aan het decentrale karakter van de blockchain-omgeving.

Het is duidelijk dat bepaalde Europese teksten de ontwikkeling van de markten voor tokenized financial securities verhinderen. Dit is de conclusie van een gedetailleerde juridische analyse die we bij de AMF hebben uitgevoerd en die we vandaag hebben gepubliceerd.”

Ophèle noemt het probleem een “kip of het ei” paradox. De AMF stelt voor om deze cryptocurrencies tijdig los te koppelen van de huidige Europese regelgeving. In dit “digitale laboratorium” kunnen toezichthouders en regelgevers de ontwikkelingen nauw in de gaat houden en gepaste regelgeving bedenken.

“Als regelgevende instantie moeten we deze veranderingen begrijpen en ervoor zorgen dat onze regelgevende kaders passend blijven. Deze kaders moeten het mogelijk maken om risico’s te beheersen – om gebruikers effectief te beschermen – zonder het voordeel van innovaties te verliezen. ”

Aldus Ophèle. Het AMF staat bekend in Europa om zijn pro-innovatie en pro-crypto houding. We zullen af moeten wachten hoe de rest van de Europese lidstaten alsmede de Europese marktautoriteit op het voorstel zal reageren.

Inmiddels heeft de EU al nieuwe regelgeving ingevoerd omtrent anti-witwaspraktijken (AMLD5). In Nederland zullen deze regels ingevoerd worden via de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Nederland gaat echter verder dan Europa voorschrijft door een vergunningstelsel in te voeren. Wanneer dat zal zijn is momenteel onbekend, het zou oorspronkelijk in januari ingevoerd worden.