De Amerikaanse staat Washington heeft een nieuwe wet aangenomen waarin blockchain specifiek wordt genoemd. Bill 5638 beschermt zo de juridische status van documenten die op een blockchain zijn opgeslagen. Gouverneur Jay Inslee ondertekende de wet op 26 april.

De wet is sinds januari dit jaar in behandeling en werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. In de wet worden blockchain en distributed ledger technologie gedefinieerd waardoor er in toekomstige wetten naar verwezen kan worden. Verder valt in de wettekst te lezen:

“Van een elektronisch document kan het juridisch effect, de geldigheid of de afdwingbaarheid niet worden geweigerd, uitsluitend omdat het wordt gegenereerd, gecommuniceerd, ontvangen of opgeslagen met behulp van distributed ledger technologie.”

In maart 2018 nam de staat Tennessee een soortgelijke wet aan. De wet die gouverneur Bill Haslam ondertekende “erkent de wettelijke bevoegdheid van blockchain-technologie en smart contracts bij het uitvoeren van elektronische transacties,”

Ook de staat Ohio zette een stap in de blockchain-wereld. Door een aangenomen wet mag de staat nu blockchain-oplossingen gebruiken om gegevens van inwoners op te slaan.

Dichterbij huis zien we soortgelijke ontwikkelingen. Zo hebben documenten op een blockchain nu een beschermde juridische status in Italië. In de Italiaanse wet valt nu te lezen:

“Een gedistribueerd grootboek produceert de rechtsgevolgen van de elektronische waarmerken als bedoeld in artikel 41 van eu-verordening nr. 910/2014”.

Wetgeving en blockchain blijven een ingewikkelde kwestie in Europa. Sinds de nieuwe GDPR-wetgeving is het lastig voor blockchain-platformen om aan de vereisten te voldoen. Zeker in het geval van publieke blockchains is de wetgeving lastig te handhaven gezien het feit dat gegevens op een blockchain niet verwijderd kunnen worden ook al zou de eigenaar van de gegevens dat willen.