De Belgische financiële toezichthouder, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), wil dat de overheid strengere regelgeving invoert omtrent cryptocurrencies. Dat meldt de FSMA op 10 februari.

De voorzitter van de FSMA, Jean-Paul Servais, gaf op 31 januari tijdens een hoorzitting in het senaat toelichting over cryptocurrencies. De hoorzitting vond plaats in de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden naar aanleiding van een voorstel omtrent het gebruik en verkoop van digitale valuta.

Servais gebruikte een eerder voorstel ter onderbouwing van zijn toelichting. In het document worden cryptocurrencies als bitcoin (BTC) als volgt beschreven:

“Het fenomeen is aan een stevige opmars bezig, aangezien er meer dan duizenddriehonderd cryptovaluta zouden bestaan, goed voor meer dan 320 miljard dollar ofwel meer dan 270 miljard euro. Alleen al de bitcoin – die meer dan 50 % van de totale kapitalisatie vertegenwoordigt – heeft een spectaculaire groei doorgemaakt: de waarde ervan is vermenigvuldigd met 30 000 sinds 2011.”

Al snel wordt het document echter erg negatief over de crypto-markt. Volgens Servais worden cryptocurrencies voornamelijk gebruikt op het darknet voor cybercriminaliteit:

“Door de niet-traceerbaarheid ervan zijn de bitcoins en andere virtuele valuta erg in trek in het kader van cybercriminaliteit: ze zijn alomtegenwoordig op darknet, aangezien hiermee cybercriminaliteit kan worden gepleegd zonder sporen na te laten.”

Servais ziet zelfs bitcoin geldautomaten als een groeiend probleem:

“Ondanks deze risico’s neemt het aantal automaten om cryptogeld te wisselen en te verdelen (ook bitcoin ATM genoemd) sinds 2013 voortdurend toe. Momenteel zouden er meer dan 1 100 automaten in de Verenigde Staten zijn, 289 in Canada, 91 in het Verenigd Koninkrijk, 39 in Spanje en 22 in Zwitserland. In België zijn op dit moment twee automaten geïnstalleerd: de ene in Gent en de andere in Brussel.”

Volgens Servais zijn er blijkbaar “heel wat economen” die cryptocurrencies gevaarlijk vinden en zeggen dat het de financiering van criminaliteit verder kan bevorderen:

“Heel wat economen waarschuwen al jaren voor de ontwikkeling van deze ongecontroleerde virtuele valuta of aanverwante financiële producten, die de financiering kunnen bevorderen van criminele circuits zoals drugshandel, terrorisme, kinderporno, fiscale fraude en witwaspraktijken in het bijzonder.”

Verder zou de aanwezigheid van een financiële zeepbel “verwoestend kunnen zijn voor de wereldeconomie.” De totale marktkapitalisatie (300 miljard) is echter nog minder dan 0,01% van de wereldeconomie. Het volgende wetsvoorstel wordt in het document opgenoemd omtrent crypto:

  1. “spoedig een wettelijk kader aan te nemen voor de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld en aanverwante financiële producten, teneinde de consumenten te beschermen en het gebruik van deze virtuele valuta voor criminele doeleinden te bestrijden;

  2. de preventie- en sensibiliseringscampagnes over de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld en alle aanverwante producten bij de Belgische bevolking te versterken.”

Alhoewel er veel te zeggen is voor betere regelgeving is het jammer om te zien dat het gepaard gaat met onwetendheid en verouderde verhalen over criminaliteit.

In Nederland is het plan om binnenkort nieuwe toezichtregels in te voeren die voortvloeien uit de nieuwe antiwitwaspraktijk regelgeving van Europa (AMLD5). Echter is Nederland van plan strengere regels in te voeren dan Europa voorschrijft waar veel Nederlandse cryptobedrijven de dupe van zullen zijn.