In een 74-pagina’s tellend rapport doet de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase verslag van de ontwikkelingen omtrent blockchain-technologie en cryptocurrency. Het rapport, “Blockchain, digital currency and cryptocurrency: Moving into the mainstream?” genaamd, werd op 21 februari gepubliceerd.

JPMorgan Chase ziet veel positieve ontwikkelingen omtrent de technologie. Het noemt 2019 dan ook “het jaar van de opkomst van het digitale geld.” In het rapport wordt gesteld:

“De basis voor meer mainstream-acceptatie van blockchain-technologie is nu gelegd, terwijl op hetzelfde moment de basis wordt gelegd voor de ontwikkeling van digitale valuta en snelle transacties.”

Volgens de bank zijn er ook op de cryptocurrency-markt een aantal positieve ontwikkelingen te zien. Zo zou de cryptomarkt “volwassener” worden naarmate er steeds meer financiële instellingen de markt betreden. Een andere factor die bijdraagt aan het volwassener worden van de markt is het groeiden aantal soorten cryptocurrency-contracten op gereguleerde beurzen.

JPMorgan Chase is echter niet alleen maar positief. Het stelt namelijk ook dat bitcoin (BTC) en cryptocurrencies in het algemeen nog steeds “extreme volatiliteit vertonen in vergelijking met fiat-valuta.”  Hiervan zouden stablecoins echter wel kunnen profiteren omdat zij gelinkt zijn aan fiat-valuta en daardoor een alternatief bieden voor snelle internationale transacties.

Ten slotte onderzocht de bank de ontwikkelingen omtrent cryptocurrencies als onderdeel van beleggingsportefeuilles. Daaraan is vooralsnog weinig veranderd, aldus de JPMorgan Chase:

“Ontwikkelingen hebben de terughoudendheid ten aanzien van de beperkte rol die cryptocurrencies spelen bij de diversificatie van de wereldwijde portefeuille of als hedge-instrument niet gewijzigd.”

Gisteren was op SATOS te lezen dat het aantal cryptocurrency-wallets in drie jaar tijd met 300% is toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe data van Satista Charts. De ontwikkeling zou duiden op een groeiende mate van adoptie van cryptocurrency.