Toen vorige week de traditionele financiële markten hard onderuit gingen door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19), viel het op dat de koers van bitcoin (BTC) een sterke correlatie toont met de aandelenmarkt en mee omlaag werd getrokken.

Uit een nieuw onderzoeksrapport van Santiment blijkt dat de correlatie tussen de koers van bitcoin en die van de S&P 500 zelfs op een tweejarig hoogtepunt staat.

“Doordat de correlatie tussen bitcoin en de S&P 500 momenteel op een hoogtepunt van 2 jaar staat, hebben we zojuist een diepgaand onderzoeksartikel gepubliceerd over wat we gezamenlijk kunnen leren met betrekking tot deze ongekende neergang van beide markten.”

“BTC’s correlatie met de traditionele aandelenmarkten lijken cyclisch en gaan historisch van negatief naar positief. Met deze pandemie zien we duidelijk zeer vergelijkbare bewegingen samen, aangezien het coronavirus investeerders in vrijwel elke sector in een vergelijkbare staat van voorzichtigheid brengt.

In de loop van de geschiedenis van BTC, wanneer de correlatie hoog is met de S&P 500, gaat dit doorgaans gepaard met grote dalingen in crypto. Met andere woorden, de #1 crypto qua marktkapitalisatie presteert het beste wanneer deze nauwelijks afhankelijk is van traditionele markten.”

Santiment meldt dus dat over het algemeen hoe meer correlatie beide markten met elkaar vertonen des te slechter dat meestal is voor bitcoin en vice versa. In het rapport staat dat de correlatie index momenteel op 0.6 ligt, het hoogst sinds februari 2018. Ter verduidelijk: een correlatie index van 1.0 is een identieke koersbeweging, onder 0 dan gaan ze in tegengestelde richting.

Toch gelooft Santiment dat bitcoin en de rest van de cryptomarkt zich sneller zal herstellen dan de aandelenmarkten. Een zogenaamde “ontkoppeling” tussen bitcoin en de aandelenmarkt zal waarschijnlijk voorafgaan aan een stijging van de bitcoin-koers.

Bitcoin lijkt de afgelopen dagen zich al los te koppelen van de traditionele financiële markten. Op SATOS was een paar dagen geleden al te lezen dat dit meerdere analisten was opgevallen. Of dit ook daadwerkelijk zal leiden tot een herstel is nog maar de vraag, er wordt gevreesd dat de traditionele markten wellicht morgen (23 maart) weer klappen gaan vangen.