Op 22 februari was op SATOS te lezen dat de hoofdontwikkelaars van Ethereum (ETH) hebben besloten om de Programmatic Proof of Work (ProgPow) update door te zetten. Deze update zorgt al langere tijd voor rumoer binnen de community en na de recente aankondiging werd dit alleen maar verder aangewakkerd.

ProgPow is een ASIC-resistent PoW-algoritme. Dit houdt in dat ASIC-miners minder voordeel zullen hebben op het Ethereum-netwerk. De angst omtrent dit soort miners is namelijk dat het netwerk te gecentraliseerd zou worden doordat enkele bedrijven grote aantallen ASIC-miners draaien. Door dit type miner minder krachtig te maken zou het netwerk gedecentraliseerder kunnen worden doordat minen met GPU’s weer winstgevend zou kunnen worden.

Als reactie op de aankondiging van de hoofdontwikkelaars hebben een aantal grote stakeholders een petitie ingediend op Github. Hier kunnen andere stakeholders laten weten of zij tegen het voorstel zijn. De organisator van ETHBoston, Justin Leroux, heeft de petitie opgesteld en stelt dat de community tegen het voorstel is:

“Omdat Ethereum een wereldwijd platform is met een grote en diverse groep belanghebbenden, is het van cruciaal belang dat grote wijzigingen in het protocol een duidelijk doel en brede ondersteuning hebben. EIP-1057 mist duidelijk die ondersteuning, maar activering wordt nog steeds overwogen.”

De overstap van het Eth1 hash algoritme naar ProgPow zou onnodige polarisatie binnen de community veroorzaken:

“Het wijzigen van het Eth1-hash-algoritme op dit punt in de evolutie van Ethereum zaait gemeenschapsdivisie en brengt technisch risico met zich mee op een moment dat inspanningen en aandacht elders op moeten worden gericht.”

Naast het gedecentraliseerder maken van het netwerk zou ProgPow ook moeten voorkomen dat miners een hard fork uitvoeren, vlak voordat Ethereum overstapt op het Proof-of-Stake (PoS) protocol, waarbij geen miners meer nodig zijn. Echter zou ProgPow zelf zo’n hard fork, of afsplitsing, kunnen veroorzaken, aldus de petitie:

“Een gesteld doel van ProgPoW is om forks te vermijden tijdens de overgang naar proof-of-stake, maar het staat op gespannen voet met zijn eigen doelen aangezien activering de kans op die ongewenste uitkomst verhoogt.”