Uit onderzoek van blockchain-analysebedrijf ConsenSys is gebleken dat DeFi (decentralized finance) protocollen mogelijk bijdragen aan de decentralisatie van het Ethereum-netwerk. De onderzoekers Everett Muzzy en Mally Anderson keken naar een aantal gegevens om na te gaan hoe gedecentraliseerd Ethereum nou eigenlijk is.

Wanneer het op miners en mining-pools aankomt bestaan er zorgen omtrent centralisatie. Zo zijn de pools SparkPool en Ethermin samen goed voor 50% van de hash rate van het netwerk. Volgens de onderzoekers is dit op zich geen probleem aangezien miners zelf kunnen bepalen binnen welke pool zij minen.

Dus, in de situatie waarin het erop lijkt dat een enkele pool bijna 50% van de hash rate genereert, of een pool tekenen vertoont een 51%-aanval uit te willen voeren, verwachten de onderzoekers dat miners deze pool zullen verlaten om hun eigen tegoeden te beschermen tegen eventuele waarde vermindering als gevolg van zo’n aanval.

Ethereum lijkt op een aantal andere vlakken juist gedecentraliseerder te worden. Zo stelden de onderzoekers vast dat het aantal Ethereum-accounts is toegenomen, echter is het aantal actieve accounts gelijk gebleven sinds de enorme koersstijgingen in 2017. Waaruit blijkt dat het netwerk gedecentraliseerder wordt is dat het aantal accounts dat een balans van meer dan 0, toeneemt. Ook zouden de totale tegoeden van de top 10 grootste accounts al lange tijd gestaag afnemen, ook een goed teken voor wat betreft decentralisatie.

De onderzoekers stellen ten slotte vast dat de ‘DeFi boom‘ voor een flinke toename aan DeFi-protocollen heeft gezorgd. De onderzoekers stellen dat de adoptie van deze protocollen aan het toenemen is, wat de decentralisatie van het netwerk ook zou moeten stimuleren. In een reactie aan DeCrypt concluderen de onderzoekers:

“Met de hoeveelheid activiteit op Ethereum die dagelijks groeit, met nieuwe spelers op het veld en ETH 2.0 aan de horizon, zijn we nog steeds vol vertrouwen in onze conclusie dat Ethereum op een staag pad van progressieve decentralisatie zit.”