Japan wordt gezien als één van de meest crypto-vriendelijke landen in de wereld. In het land kunnen gebruikers bitcoin cash (BCH) en cryptocurrency in het algemeen gemakkelijk gebruiken in het dagelijks leven. Google Trends, een tool waarmee kan worden nagegaan hoe vaak mensen via Google met een bepaald trefwoord zoeken, laat echter zien dat de interesse in BCH is afgenomen.

Japan legaliseerde het betalen met cryptocurrency al in april 2017. Het gebruiken van cryptocurrencies in het dagelijks leven is relatief makkelijk. Ook de ondersteuning voor bitcoin cash is er groot. Zo is het aantal verkopers dat bitcoin cash accepteert op twee landen na het hoogst in Japan.

Ondanks deze positieve fundamentals laat Google Trends zien dat in de afgelopen twaalf maanden is de interesse in bitcoin cash in het land ongeveer gelijk is gebleven. Japanners zoeken steeds meer naar bitcoin (BTC) via Google. De interesse in BCH lijkt echter niet toe te nemen zoals dat wel gebeurt bij bitcoin.

Hiermee lijkt de veronderstelling dat het gebruik van bitcoin cash ‘groeit’ in Japan tenietgedaan. Echter kan wel worden gesteld dat cryptocurrency over het algemeen zichtbaarder wordt in Japan. Bitcoin cash speelt hier geen solo rol in.

De waarheid blijft dat Japan al grotendeels een cashloze samenleving is en daardoor ook vrij crypto-vriendelijk. Toch betekent dit niet dat het land per se extra gunstig is voor het gebruik van bitcoin cash. Afgaand op Google Trends lijkt de groei in interesse te stagneren.