Nike heeft een patent ontvangen voor “CryptoKicks;” het tokeniseren van schoenen als non-fungible tokens (NFT’s) op de Ethereum-blockchain. Dat blijkt uit een document van de U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) gepubliceerd op 10 december.

In de toekomst als klanten schoenen van Nike kopen ontvangen ze een identificatie code waarmee ze toegang krijgen tot de NFT van de schoen. Met deze NFT’s, die ERC-271 of ERC-1150 tokens op de Ethereum-blockchain zijn, kunnen klanten bewijzen dat het echte Nike schoenen zijn en dat zij de echte eigenaar zijn:

“Een gebruiker kan bijvoorbeeld een nieuw paar zeer gewilde sneakers kopen van een geverifieerde verkoper die geauthentiseerde herkomstregistraties voor de sneakers kan leveren. Na ontvangst van de schoenendoos met de gekochte sneakers, scant de gebruiker de doos met een barcode in een app op de smartphone.

Wanneer een consument een echt paar schoenen koopt, kan een digitale representatie van het paar worden gegenereerd, gekoppeld aan de consument, en een cryptografisch token worden toegewezen, waarbij de digitale schoen en het cryptografische token gezamenlijk een ‘CryptoKick’ vertegenwoordigen.”

Het systeem zou ook gebruikt kunnen worden voor de verkoop van schoenen doordat de schaarsheid van een schoen ermee te meten is. Als een schoen wordt doorverkocht kan ook de NFT worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaar.

Nike gaat schoenen “fokken”

Verder is in het patent te lezen dat Nike eventueel de mogelijkheid wil geven aan klanten voor “breeding,” oftewel om hun schoenen te laten “fokken,” een idee afkomstig van het populaire blockchain-spel CryptoKitties. Door NFT’s te combineren kan men een nieuw token creëren die vervolgens gebruikt kan worden om een nieuw echt paar schoenen te laten maken:

“Met behulp van het digitale activum wordt de koper in staat gesteld om het tastbare paar schoenen veilig te verhandelen of te verkopen, de digitale schoen te verhandelen of te verkopen, de digitale schoen op te slaan in een cryptocurrency-wallet, de digitale schoen te vermengen of te “fokken” met een andere digitale schoen om “schoen nakomelingen” te creëren, en, de nieuw gefokte schoen nakomelingen op maat laten maken als een nieuw, tastbaar paar schoenen.”

NFT’s zijn een speciaal soort token waarvan elke uniek is waardoor ze geschikt zijn om de eigendom te achterhalen voor digitale verzamelobjecten. Onlangs kondigde Microsoft “Azure Heroes” aan, verzamelobjecten in de vorm van cartooneske dassen die zijn getokeniseerd. Micosoft doet dit in samenwerking met Enjin en gebruikt hiervoor ERC-1155 Ethereum-tokens. Er wordt daarom gespeculeerd dat wellicht Enjin ook zal samenwerken met Nike voor CryptoKicks.