Jeeuuuuj! De veelbesproken derde halving is achter de rug en een nieuw tijdperk voor bitcoin is aangebroken. Dan rest natuurlijk de vraag… wat kunnen we de komende tijd verwachten van de bitcoin koers? De nieuwsbrief van vandaag staat in het teken van het beantwoorden van die vraag.

PlanB

Eind april publiceerde PlanB, de bekende Nederlandse quant die opereert onder een pseudoniem, een nieuw model om de waarde van bitcoin te bepalen. In zijn artikel over het nieuwe model betoogt hij dat bitcoin in zijn bestaan door verschillende fasen gaat en in iedere fase een compleet van gedaante verandert. Iedere fase heeft bitcoin weer nieuwe kenmerken die passen bij de schaarste en waarde van de munt. Als voorbeeld van een asset die in het verleden vaker van gedaante is veranderd noemt hij de dollar. De dollar heeft sinds zijn oorsprong de transitie gemaakt van een gouden munt, naar papier gedekt door goud om uiteindelijk de transitie te maken naar een volledig ongedekte munt. In die periode heeft de dollar zijn naam behouden, maar heeft het na iedere transitie vrij abrupt volledig nieuwe kenmerken gekregen. Het is feitelijk niet meer dezelfde vorm van geld, een ander ding. Lees hier verder over de bitcoin halving.

Voordat we verdergaan met de bespreking van het artikel van PlanB is het belangrijk om te weten wat Stock-to-flow (S2F) betekent. Heel simpel is dit het sommetje: totale hoeveelheid asset nu beschikbaar / jaarlijkse nieuwe toevoer asset. Stel dat er slechts 10 bitcoin gemijnd zijn en er wordt ieder jaar 1 bitcoin gemijnd. Dan is de S2F van bitcoin: 10/1 = 10. Het duurt op dit tempo van mijnen 10 jaar voordat het aantal bitcoin in omloop is verdubbeld. Je kunt de S2F dus gebruiken om de relatieve schaarste/zeldzaamheid van een asset in een getal uit te drukken en vergelijken met andere assets.

Wat maakt het verhaal van PlanB toepasbaar op bitcoin?

Bitcoin heeft in zijn prille 11-jarige bestaan al meerdere transities doorgemaakt. De munt begon als een probeersel, maakte vervolgens de transitie naar een betaalmiddel, kreeg daarna het stempel van digitaal goud op zich gedrukt en werd na de tweede halving een nieuwe beleggingscategorie.

Iedere fase in de ontwikkeling van bitcoin maakte de munt een abrupte transitie door en werd het een andere asset met nieuwe kenmerken.

1e fase: probeersel – S2F 1.3 en marktwaarde van $1 miljoen

2e fase: betaalmiddel – S2F 3.3 en marktwaarde van $58 miljoen

3e fase: Digitaal goud – S2F 10.2 en marktwaarde van $5.6 miljard

4e fase: Nieuwe beleggingscategorie – S2F 25.1 en marktwaarde van $114 miljard

Bitcoin is op de verschillende momenten een totaal andere asset, en dat heeft volgens het model van PlanB alles te maken met de toenemende S2F.

Waarom moet ik dat weten?

De halving die gisteravond plaatsvond maakt dat er weer een nieuwe fase voor bitcoin is aangebroken. Bitcoin maakt door deze schok de transitie van een asset met een S2F van 25 naar een S2F van 50. Daarmee benadert bitcoin de S2F van goud en volgens het model en verhaal van PlanB gaat de markt bitcoin waarderen als een S2F 50-asset.

5e fase: Gevestigde beleggingscategorie(?) – SF ~50 en marktwaarde van $?

Volgens het nieuwe model van PlanB gaat de bitcoin koers naar $288000 per bitcoin en krijgt bitcoin een marktwaarde van ongeveer $5300 miljard. Daar zeggen wij geen nee tegen.

Hoe groot is de kans dat deze voorspelling klopt?

De voorspelling van PlanB blijft uiteindelijk gebaseerd op een model, en uiteindelijk zal het model breken. Het is immers een model van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf.

Tot nu toe volgt de koers van bitcoin het model echter perfect en het is interessant dat goud en zilver in het model kunnen worden toegevoegd en bijna exact op de lijn van bitcoin liggen. Het feit dat het toevoegen van de S2F van goud en zilver dezelfde resultaten oplevert is een bevestiging van de voorspellende kracht van S2F.

De S2F van bitcoin ligt na de halving van gisteravond op het niveau van goud, en dus is de verwachting dat de marktwaarde van bitcoin gaat corresponderen met die nieuwe S2F waarde. Bitcoin is geëvolueerd, en de verwachting is dat de koers zal volgen.

Korte koersblik

Het was een bewogen week voor bitcoin. Begin vorige week stonden we op $9.000, in de loop van de week kropen we een paar keer dicht tegen de $10.000 aan om vervolgens weer terug te zakken naar de $8700 waar we nu op staan. Sommige mensen hadden meteen na de halving een hoop vuurwerk verwacht, maar in de vorige nieuwsbrief gaven wij al aan daar niet op te rekenen.

Op de korte termijn zou het breken van de weerstand op $9.175 een goede stap zijn om opnieuw richting de $10.000 te gaan. Op de meer lange termijn verwachten wij in lijn met de voorspellingen van PlanB dat de prijsactie over 6 – 12 maanden gaat losbarsten en dat we dan leuke dingen kunnen gaan zien.