Sorry dat we zo moeten zijn.

De Website https://nieuws.SATOS.eu/ (hierna aangeduid als de “Website”) is eigendom van Bitned Beheer B.V. (hier na te noemen “Eigenaar”) gevestigd op de Zilverparkkade 71-72 in Lelystad. De Eigenaar verschaft op deze Website informatie en materiaal van algemene aard. Hiermee hoopt de eigenaar Bitcoin en blockchain begrijpbaar en toegankelijk te maken voor een groter publiek in Nederland. De informatie op deze website is niet bedoeld als financieel, zakelijk of juridisch advies. Wanneer je in vertrouwen handelt naar de inhoud van deze Website, doe je dat ten alle tijden volledig op eigen risico. De eigenaar en bijdragers van de Website zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de acties, beslissingen of ander gedrag dat wel of niet wordt uitgevoerd op basis van de informatie op deze Website.

Er zijn risico’s verbonden bij het “gebruiken” van Bitcoin

De Website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, schade of claims die voortvloeien uit gebeurtenissen die vallen onder de volgende vijf categorieën:

(1) Fouten gemaakt door de gebruiker van een Bitcoin-gerelateerde software of service, bijv. Vergeten wachtwoorden, betalingen verzonden naar verkeerde Bitcoin-adressen en per ongeluk verwijderen van een wallet.

(2) Softwareproblemen van de Website en/of enige Bitcoin-gerelateerde software of dienst, bijvoorbeeld een beschadigd wallet-bestand, onjuist geconstrueerde transacties, onveilige cryptografische bibliotheken, malware die van invloed is op de Website en/of Bitcoin-gerelateerde software of service.

(3) Technische storingen in de hardware van de gebruiker van een Bitcoin-gerelateerde software of service, bijv. Gegevensverlies als gevolg van een defect of beschadigd opslagapparaat.

(4) Beveiligingsproblemen ondervonden door de gebruiker van een Bitcoin-gerelateerde software of dienst, bijv. Ongeoorloofde toegang tot wallets en/of accounts van gebruikers.

(5) Acties of nalaten van derden en/of gebeurtenissen die door derden worden ervaren, bijvoorbeeld faillissement van serviceproviders, aanvallen op informatiebeveiliging van serviceproviders en fraude door derden.

Beleggingsrisico’s

Een investering in Bitcoin kan leiden tot zowel winsten als verliezen over korte of zelfs lange periodes. Alle investeerders in Bitcoin kunnen verwachten dat de prijzen grote schommelingen maken. De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, kan niet garanderen dat jij als belegger in bijvoorbeeld Bitcoin geld kan verdienen of verliezen.

Naleving van belastingverplichtingen

De gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen welke, indien van toepassing, belastingen van toepassing zijn op hun Bitcoin-transacties. De eigenaren van of bijdragers aan de Website zijn NIET verantwoordelijk voor het bepalen van de belastingen die van toepassing zijn op Bitcoin-transacties.

De website slaat geen bitcoins op, noch verzendt of ontvangt het deze.

De Website slaat bitcoins niet op, en verzendt of ontvangt ook geen bitcoins. Dit komt omdat bitcoins alleen bestaan op grond van het eigendomsregister dat wordt bijgehouden in het Bitcoin-netwerk (blockchain). Alle overdrachten van bitcoins vinden plaats binnen dit gedecentraliseerde Bitcoin-netwerk en niet op de Website.

Geen garanties

De Website wordt aangeboden op basis van het principe “zoals het is”, zonder enige garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en/of enige inhoud, gegevens, materialen en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij wettelijk anders vereist, zijn de eigenaren van of bijdragers aan de Website in geen enkel geval aansprakelijk voor enige vorm van schade, inclusief maar niet beperkt tot gebruiksderving, winstderving of verlies van gegevens die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met het gebruik van de Website.

Laatste wijziging

Deze disclaimer is voor de laatste keer gewijzigd op 8 oktober 2019.